Direct contact? Bel: 035 - 525 79 01

HomeDisclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Indurfloor B.V. aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.bedrijfsvloer.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Indurfloor B.V.

Hyperlinks

Indurfloor B.V. is niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van eventuele ‘offsite’-pagina’s of andere websites die gelinkt zijn aan of vermeld staan op de website van www.bedrijfsvloer.nl. Links naar andere websites betekenen niet dat Indurfloor B.V. instemt met of haar goedkeuring hecht aan de producten, diensten, het beleid of de opvattingen van de betrokken onderneming of persoon.

Privacystatement

Indurfloor B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Aansprakelijkheid

Indurfloor B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bedrijfsvloer.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.bedrijfsvloer.nl te kunnen raadplegen. Indurfloor B.V. is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Indurfloor B.V. staat ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder nummer 32095179.